Yaşlılarda Ağrı

Yaşlı hastalarda da çocuk hasta grubu gibi özeldir. Ağrının sebebine yönelik tedaviler planlanırken hastanın eşlik eden diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar, alışkanlıkları, yaşam tarzı göz önüne alınmalıdır. Yaşlı hastalarda ağrının ifadesi bazen zor olabilir. Yine yaşlılığın getirdiği özellikler nedeniyle tedavilerde yan etkilere daha rastlanabilir. Uygulanacak tedavilerde ilaç etkileşimleri ve komplikasyonlar açısından dikkatli olunmalıdır.