Tedavi Yöntemleri

İlaç tedavisiyle ve diğer basit yöntemlerle ağrı tedavi edilemediğinde ağrının bölgesine ve tipine göre girişimsel teknikler uygulanır. Bu yöntemler, iğneyle uygulanan bazen film makinesi bazen tomografi eşliğinde yapılan işlemlerdir. Genellikle girişimsel işlem planlanan hastalara önce işlemden faydalanıp faydalanmayacağına dair bir tanısal işlem, bunun sonuçlarına göre de daha kalıcı işlemler uygulanır. Tüm bu girişimler ameliyathane şartlarında her tür acil müdahalenin yapılabileceği ortamda yapılmalıdır.

Pratikte en sık kullanılan girişimsel yöntemler;

 • Tetik nokta enjeksiyonu
 • Epidural enjeksiyonlar
 • Epidural kateter yerleştirilmesi
 • Faset eklem siniri bloğu
 • Sakroilyak eklem bloğu
 • Radyofrekans uygulamalar
 • Omurilik yakınına port ve pompa yerleştirilmesi
 • Diskografi
 • İntradiskal elektrotermal terapi (IDET)
 • Sempatik ganglion blokları
 • Periferik sinir blokları
 • Omurilik pili
 • Kordotomi
 • Vertebroplasti

Bu yöntemler uygulanmadan önce hastaya uygulanışı, yan etki ve komplikasyonları anlatılarak hastanın sözlü ve yazılı onayı alınır. Her yöntemin kendine göre etki gösterme süresi farklıdır. Bu etki ortaya çıkana kadar ilaç tedavisinin sürdürülmesi önerilir.

Hastalar girişim yapılacağı gün geldiklerinde rahatlatıcı ve ağrı kesici ilaçlar verilerek girişim sırasında rahatlıkları sağlanır. Çoğunlukla hastayla iletişimin devam etmesi için tam bir uyuma hali istenmez. Grişimden sonra uygulanan girişime göre hasta 15 dk- 3 saat arasında dinlendirilip önerilerle eve gönderilir. Bazı girişimlerden sonra uygulanan ilaçların etkileri nedeniyle araba kullanmalarına izin verilmeyebilir. Hastaya yardımcı olması yönünden girişim yapılacağı gün bir yakınıyla gelmesi uygundur.