Kanser Ağrısı

Kanser toplumda sık görülen kronik bir hastalıktır. Çoğu kanser türünde tehisten önce, teşhis aşamasında, tedaviye bağlı veya hastalığın yayılmasına bağlı çeşitli ağrı sendromları gözlenir.

Kanser hastalarında ağrı sebebi kanser ya da tedavisine bağlı olabileceği gibi tamamen kanser dışında bir sebebe de bağlı olabilir. Ağrının yeri, şiddeti, tipi, gün içindeki seyri değerlendirilerek önce ağrının sebebi anlaşılmaya çalışılır.

Pek çok kanser hastasında ilaç tedavileriyle %95 oranında ağrı kontrol altına alınabilir. Ancak ağrı tedavisinde ilaçlar yeterli olmadığında ağrı bölgesini içerecek sinir blokajları, omurilikten uygulanan pompa sistemleri gibi ileri tedavi yöntemleri kullanılır.