Hakkımda

Adı Soyadı : Celaletdin Avni BABACAN

Doğum Tarihi : 11.10.1955

Doğum Yeri : Çekerek- Yozgat

Bildiği Yabancı Dil : İngilizce

Telefon İş : 0 (312) 202 42 74-202 42 75

Muayene : 0 (312) 4313048

Cep : 0 532 3722004

E-mail : avnibaba@gazi.edu.tr

Eğitim Durumu

1962-1967 Kayseri Pınarbaşı Melikgazi İlkokulu

1968-1970 Kayseri Pınarbaşı Ortaokulu

1971-1973 İstanbul Kuleli Askeri Lisesi

1974-1979 İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, (Tıp Doktoru)

1984-1988 Gazi Üniv. Tıp Fak.Anes.ve Rean. Anabilim Dalı, (Uzman Doktor)

Çalıştığı Kurumlar

1980-1982 İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Kliniği, (Uzman Öğrenci Kadrosunda)

1982-1983 Diyarbakır, Devegeçidi 16. Mekanize Tugay Reviri, (Tabib Teğmen)

1983-1984 Adapazarı Merkez Sağlık Ocağı Doktoru

1984-1988 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı(Araştırma Görevlisi)

1988-1991 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (Öğretim Görevlisi)

1991-1992 İstanbul Prof Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi (Başasistan)

1992-1994 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Öğretim Görevlisi)

1994-1995 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Yrd Doç Dr)

1995-2002 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Doç Dr)

2002-2006 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Prof Dr)

2004-2006 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Algoloji BD Başkanı

Üye Olduğu Dernekler

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD), (1996’dan beri)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, (1991’den beri)

Türk Ağrı Derneği, (1995’den beri)

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, (1992’den beri)

IASP (Dünya Ağrı Cemiyeti), (1996’dan beri)

Aldığı Ödüller

1. KAYA K, BABACAN A ve ark. Effects of perineural opioids on nerve conduction of N. suralis in man. Acta Neurol Scand 1992; 85: 337-339

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , 1993

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1993

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1993

2. BEYAZOVA M, BABACAN A ve ark. Perineural pethidine: Effects of different doses on nerve conduction. Eur J Anesth 1993; 10:353-356

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1994

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1994

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1994

3. BABACAN A, BİLGİHAN A, OĞUZ A, ÖCAL E, HODOĞLUGİL U, KAYA K, GÜNAYDIN B, YARDIM Ş. İskemi reperfüzyon kalp modelinde ginkgo bilobanın etkileri. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi 1995; 1:57-61.

XXVII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi’nde en iyi üç poster birincilik ödülü, İstanbul, 1994

4. ÖNDER M, BABACAN A, BOZKIRLI F, SOMUNKIRAN B, GÜNAYDIN S, KARADENİZLİ Y. The effect of propofol on systemic vascular resistance during cardiopulmonary bypass: A comparative study with thiopentone. Japanese Annals of Thoracic Surgery 1994, 14: 4: 51-54.

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1995

5. GÜNAYDIN B, KARADENİZLİ Y, BABACAN A, KAYA K, ÜNLÜ M, İNANIR S, MAHLİ A, AKÇABAY M, YARDIM Ş. Pulmonary microvascular injury following general anesthesia with volatile anesthetics – Halothane and isoflurane: A comparative clinical and experimental study. Respiratory Medicine 1997; 91:6:1-10.

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü 1997

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1997

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1997

6. BABACAN A ve ark. Assesment of total intravenous anesthesia in renal transplantation. Transplant Proc 1998; 30:750-53.

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1998

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1998

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1998

7. TUNCER B, BABACAN A, ASLAN M. The preemptive analgesia of intraarticular bupivacaine in arthroscopic knee surgery. Acta Anaesth Scand 2005; 49: 1373-7

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 2006

Uluslar Arası Yayınlar

16 adet uluslar arası yayını ve 9 adet (8 adet SCI’de olan ve 1 adet SCI’de olmayan dergilerde) atıfı vardır. Ulusal Yayınlar

57 adet ulusal yayını vardır.

Uluslar Arası ve Ulusal Kongre Bildirileri

15 adet uluslar arası ve 47 adet ulusal kongre bildirileri vardır.

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

7 adet basılmış kitap ve kitap bölümleri yazarıdır.

Uluslar Arası ve Ulusal Davetli Konuşmaları

1 adet uluslar arası ve 47 adet ulusal davetli konuşması vardır.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Yaklaşık 100 adet uluslar arası ve ulusal toplantıya katılmıştır.

Ulusal Bilimsel Dergilerdeki Görevleri

1. Anestezi Dergisi Teknik Editörlüğü, 1998-2000

2. Türkiye Klinikleri Medical Research Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 1998-2000

3. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 1998-2001

Diğer Bilimsel Aktiviteleri

1. GÜTF Beyin Ölümü Tespit Komitesi Üyeliği 1998’den beri

2. 1990’da 30 gün süreyle Zürih Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bölümünde Prof Dr Gazi Yaşargil’in yanında nöroanestezi uygulamalarını görmek üzere bulunmak

3. SSYB Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 3 gün süreyle Sağlık Meslek Liseleri ve Anestezi Teknisyenliği Ders Araç ve Malzeme Standardlarının Tespiti Toplantısında bulunmak 14-17.12.1998

4. III. Ulusal Rejyonal Anestezi 1997 İstanbul Kongresi’nde poster oturum başkanlığı

5. TARK 99 Mersin Kongresi’nde Bilimsel Kurul Üyeliği, Sözlü Sunu Oturum Başkanlığı

6. TARK 99’da Sözlü Sunu Yarışma Jürisi Üyeliği

7. SSYB Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Beyin Ölümü Kriterleri Tespit komisyonu toplantısına katılım 21.4.1999

8. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca istenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’nda açılan Yrd Doç kadrosuna Dr Mahmut Durmuş’un atanması için dosyasının incelenmesi görevi 12.10.1999

9. ARUD 99 ‘Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Sempozyumu’ 22-25 Nisan 1999, Trabzon toplantısı düzenleme kurulu üyeliği ve sempozyum sekreterliği

10. ARUD 2000 ‘Deprem ve Travma Sempozyumu’ 5-6 Mayıs 2000, Ankara toplantısının Organizasyon Komitesi Üyeliği ve oturum başkanlığı

11. Türk Algoloji-Ağrı Derneği Eğitim Komisyonu üyeliği, Nisan 2000

12. Çeşitli İhtisas Sınavı Jüri Üyelikleri

Dr İlker Yılmaz, KBB, 1997

Dr Levent Beder, KBB, 1998

Dr Sühan Ayhan, Plastik Cerrahi, 1998

Dr Reha Yavuzer, Plastik Cerrahi, 1998

Dr Metin Yılmaz, KBB, 1999

Dr Demet Coşkun, Anesteziyoloji, 2000

TARK 2000’de ‘Günübirlik Olgularda Santral Bloklar’ konulu tartışmada Moderatörlük

Katıldığı Kurslar

1. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Postoperatif Analjezide PCA Kullanımı’, İstanbul, 1995

2. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Spinal Opioid Uygulamaları’, İstanbul, 1995

3. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Sempatik Sinir Blokları’, İstanbul, 1995

4. Türk Standartları Enstitüsü ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi, Ankara, 1997

5. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD) ‘Mekanik Ventilasyon Kursu’, Ankara, 2000

Uzmanlık Tezi

1. ‘Halotan ve enfluran anestezisinin somatosensoriyel uyarılmış potansiyellere etkisi’, GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 1988

Yönettiği Tezler

1. ‘Propofol, midazolam ve izofluranın nöroanestezide intrakraniyal ve serebral perfüzyon basınçlarına etkileri’. Dr Reşat Gökağaçlı GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 1997 (Tebliğ edildi)

2. ‘Halotan, enfluran, izofluran ve sevofluranın ekspiryumdaki nitrik oksit ve kandaki nitrat düzeyleri üzerine etkileri’. Dr Gülnihal Ayhan GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 2000 (Tebliğ edilmedi)

Proje

1. GÜ 01/95-1 no’lu araştırma fonuyla desteklenen ‘Spinal Anestezide Görülen Hipotansiyonun Önlenmesi- Köpeklerde Deneysel Bir Çalışma’ BABACAN A, GÜNAYDIN B, KAYA K

Teşekkür

Konya Selçuk Üni. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi Doç Dr Füsün Özer’in teşekkür mektubu

GÜ Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Müdürü Prof Dr Peyami Cinaz’ın teşekkür mektubu

ARUD Başkanı Prof Dr Yüksel Keçik ‘in teşekkür mektubu

İsviçre Zürih’ten Anesteziyolog Dr Cemal Elmas’ın teşekkür mektubu