Baş ve Yüz Ağrısı

Unilateral, hep aynı tarafta aynı küme içinde hep aynı tarafta kümeler arasında nadiren taraf değişebilir.

Orbita ve çevresinde, temporal bölgede nadiren şakak, alın, yanak, çene, boyun, boğaz, hemikranial 45-90 dk (15-180) Oyucu, yanıcı, yakıcı ani başlar, aniden biter 5-10 dk’da pik yapar, 45-90dk maksimum şiddette kalır.

Çok şiddetli ağrı, “işkence çektirir tarzda”“Doğum sancısından daha şiddetli” Hastalar (%93) yatakta duramaz, oturamaz, yatamaz, en rahat pozisyonu bulmaya uğraşır, sürekli dolaşır, “volta atar”, huzursuzdur.

Baş ağrıları primer ve sekonder olarak 2 ana başlıkta incelenir. Primer baş ağrıları son yapılan sınıflamaya göre 13 alt başlıktan oluşmaktadır.

Yüz Ağrısı

Nevralji, özellikleri bakımından birçok ağ­rılı sendromda görülenlerden farklı nite­likler taşır. Bu nedenle yüz ağrısıy­la başvuran hastanın öyküsü çok dikkatli alınmalı ve özellikle ağrının süresi, aralık­lı olup olmadığı (paroksismal), kendi ken­dine ya da tetik noktanın uyarılmasıyla or­taya çıkması, travma ya da cerrahi girişim­le ilgisi sorulmalıdır.

Bunların başlıcaları:

  • Migren
  • Gerilim Tipi Baş Ağrısı
  • Küme Baş Ağrısı
  • Servikojenik Baş Ağrısı
  • Myofasyal Kökenli Baş Ağrıları
  • Günlük Baş Ağrısı

Baş ve yüz bölgesinde diğer ağrılar ise şöyle sıranabilir:

  • Trigeminal Nevralji
  • Oksipital Nevralji
  • Zona sonrası görülen nevralji
  • Atipik Fasial Ağrı