Ağrı Çeşitleri

İnsanın ortaya çıkışıyla birlikte ağrı da ortaya çıkmış ve tarihin her döneminde çeşitli yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ağrıların sınıflandırılması ile tedavi yöntemleri belirlenmektedir. Ağrının çeşitli sınıflandırmaları olsa da, burada temel birkaç sınıflandırmadan bahsedilecektir.

Süresine göre ağrının sınıflandırılması:

 • Akut ağrı
 • Kronik ağrı: 3-6 ay devam eden ağrı

Bölgesine göre ağrının sınıflandırılması:

 • Baş ve yüz ağrısı
 • Boyun ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Göğüs ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Pelvik ağrı
 • Kol ve bacaklarda ağrı

 
Ağrının sebebine göre sınıflandırılması:

 • Sempatik kökenli ağrı
 • Nöropatik ağrı
 • Nosiseptif ağrı
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromları
 • Kanser ağrısı
 • Postherpetik nevralji

Yaş grubuna göre ağrı sınıflandırılması:

 • Çocuklarda ağrı
 • Yaşlılarda ağrı